Parafia Świętego Wojciecha

 

w Warszawie

Parafia Świętego Wojciecha

w WARSZAWIE

Parafia Świętego Wojciecha

w WARSZAWIE

Parafia Świętego Wojciecha

w WARSZAWIE

Aktualności

ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE                    26 – 29 marca 2023 r.

ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 26 – 29 marca 2023 r.

Zapraszamy na Rekolekcje Wielkopostne w parafii św. Wojciecha 26 - 29 marca 2023 r.  Nauki rekolekcyjne w niedzielę 26 marca będą głoszone na każdej Mszy św. Natomiast w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 8.00, 11.00 i 18.00. Rekolekcje poprowadzi ks. dr hab. Marek...

ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE                    26 – 29 marca 2023 r.

ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 26 – 29 marca 2023 r.

Zapraszamy na Rekolekcje Wielkopostne w parafii św. Wojciecha 26 - 29 marca 2023 r.  Nauki rekolekcyjne w niedzielę 26 marca będą głoszone na każdej Mszy św. Natomiast w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 8.00, 11.00 i 18.00. Rekolekcje poprowadzi ks. dr hab. Marek...

Czytania

Czytania z dnia 31.03.2023

PIĄTEK

PIERWSZE CZYTANIE (Jr 20, 10-13)Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Rzekł Jeremiasz:
«Słyszałem oszczerstwo wielu: „Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego!” Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: „Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim!”
Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę na nich. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę.
Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców».

Oto słowo Boże.
 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 18, 2-3a. 3b-4. 5-6. 7)Refren: Pana wzywałem i On mnie wysłuchał

Miłuję Cię, Panie, *
Mocy moja,
Panie, Opoko moja i Twierdzo, *
mój Wybawicielu.

Boże, Skało moja, na którą się chronię, *
Tarczo moja, Mocy zbawienia mego i moja Obrono.
Wzywam Pana, godnego chwały, *
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.

Ogarnęły mnie fale śmierci *
i zatrwożyły odmęty niosące zagładę.
Oplątały mnie pęta otchłani, *
schwyciły mnie sidła śmierci.

Wzywałem Pana w moim utrapieniu, *
wołałem do mojego Boga
i głos mój usłyszał ze swojej świątyni, *
dotarł mój krzyk do Jego uszu.
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. J 6, 63c. 68c)Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.
 

EWANGELIA (J 10, 31-42)Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: «Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie kamienować?»
Odpowiedzieli Mu Żydzi: «Nie kamienujemy Cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga».
Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie napisano w waszym Prawie: „Ja rzekłem: Bogami jesteście?” Jeżeli Pismo nazwało bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić – to czemu wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: „Bluźnisz”, dlatego że powiedziałem: „Jestem Synem Bożym”? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie! Jeżeli jednak dokonuję, to choć nie wierzylibyście Mi, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu».
I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał.
Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło.

Oto słowo Pańskie.

Galeria

Galeria