HISTORIA

Parafia św. Wojciecha na Woli powołana została 1 kwietnia 1927 r. dekretem Księdza Kardynała Aleksandra Kakowskiego.

Historia świątyni parafialnej jest jednak nieco starsza. Prace bowiem przy jej budowie rozpoczęto w czerwcu 1898 r. Projekt kościoła wykonał architekt Józef Pius Dziekoński z zamysłem, iż powstająca świątynia będzie większym kościołem parafii św. Stanisława, która jest przy ul. Bema.

Dynamiczny jednak wzrost liczby ludności robotniczej Woli spowodował erygowanie nowego ośrodka duszpasterskiego i parafii przy kościele św. Wojciecha. We wrześniu 1939 r. podczas oblężenia Warszawy kościół parafialny uległ bardzo poważnym zniszczeniom. Do roku 1940 nabożeństwa odprawiano w dolnym kościele.

W czasie Powstania Warszawskiego Niemcy utworzyli w świątyni obóz przejściowy dla deportowanych mieszkańców.

Poniżej umieszczono zdjęcia mieszkańców Warszawy pędzonych ul. Wolską do kościoła Św. Wojciecha oraz zdjęcia mieszkańców wewnątrz kościoła.

Wszyscy więźniowie zostali otoczeni szczególną troską miejscowych duszpasterzy. Za tę działalność 8 sierpnia 1944 r. zostali rozstrzelani wraz z innymi powstańcami księża wikariusze Stanisław Mączka i Stanisław Kulesza oraz rezydent ksiądz Roman Ciesiołkiewicz. W czasie okupacji na terenie cmentarza przy kościelnego hitlerowcy masowo mordowali ludzi wykonując zbiorowe egzekucje, dokonując również wielu kremacji. Ludzi z kościoła prowadzono na Dworzec Zachodni, gdzie ładowano ich do wagonów i przewożono do obozów. 

Pociągami przewożono mieszkańców Warszawy na Dworzec we Włochach i stamtąd pędzono do obozu w Pruszkowie.

W dniu 26 stycznia 1997 r. parafii zostały przyznane relikwie św. Wojciecha przez Księdza Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski.

Pierwszym proboszczem parafii św. Wojciecha został ks. prałat Wacław Murawski, który swa funkcję pełnił do 1961 r. Jego następcą od roku 1963 był ks. prałat Władysław Borowiec, który przyczynił się do konserwacji kościoła w 1966 r. Po jego śmierci, kolejnym proboszczem został ks. infułat Edward Majcher, który piastował swój urząd do 1999 r. Od maja 1999 do czerwca 2019 roku funkcję proboszcza pełnił ks. prałat Wojciech Łagowski. Od 30 czerwca 2019 roku proboszczem jest ks. prałat Zbigniew Suchecki.

HISTORIA

Parafia św. Wojciecha na Woli powołana została 1 kwietnia 1927 r. dekretem Księdza Kardynała Aleksandra Kakowskiego.

Historia świątyni parafialnej jest jednak nieco starsza. Prace przy budowie kościoła rozpoczęto w czerwcu 1898 r. Projekt kościoła wykonał architekt Józef Pius Dziekoński z zamysłem, iż powstająca świątynia będzie większym kościołem parafii św. Stanisława, która jest przy Bema.

Dynamiczny jednak wzrost liczby ludności robotniczej Woli spowodował, że erygowano nową parafię św. Wojciecha. Świątynią parafialnym został wybudowany na przełomie XIX i XX wieku kościół św. Stanisława przy ul. Wolskiej.  We wrześniu 1939 r. podczas oblężenia Warszawy kościół parafialny uległ bardzo poważnym zniszczeniom. Do roku 1940 nabożeństwa odprawiano w dolnym kościele.

W czasie Powstania Warszawskiego Niemcy utworzyli w świątyni obóz przejściowy dla deportowanych mieszkańców.

Poniżej umieszczono zdjęcia mieszkańców Warszawy pędzonych ul. Wolską do kościoła Św. Wojciecha oraz zdjęcia mieszkańców wewnątrz kościoła.

Wszyscy więźniowie zostali otoczeni szczególną troską miejscowych duszpasterzy. Za tę działalność 8 sierpnia 1944 r. zostali rozstrzelani wraz z innymi powstańcami księża wikariusze Stanisław Mączka i Stanisław Kulesza oraz rezydent ksiądz Roman Ciesiołkiewicz. W czasie okupacji na terenie cmentarza przy kościelnego hitlerowcy masowo mordowali ludzi wykonując zbiorowe egzekucje, dokonując również wielu kremacji. Ludzi z kościoła prowadzono na Dworzec Zachodni, gdzie ładowano ich do wagonów i wywożono z Warszawy do obozów.

Pociągami przewożono mieszkańców Warszawy na Dworzec we Włochach i stamtąd pędzono do obozu w Pruszkowie.

W dniu 26 stycznia 1997 r. parafii zostały przyznane relikwie św. Wojciecha przez Księdza Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski. Pierwszym proboszczem parafii św. Wojciecha został ks. Wacław Murawski, który swa funkcję pełnił do 1961 r. Jego następcą od roku 1963 był ks. Władysław Borowiec, który przyczynił się do konserwacji kościoła w 1966 r. Po jego śmierci, kolejnym proboszczem został ks. Edward Majcher, który piastował swój urząd do 1999 r. Od maja 1999 do czerwca 2019 roku funkcję proboszcza pełnił ks. prałat Wojciech Łagowski. Od 30 czerwca 2019 roku proboszczem jest ks. prałat Zbigniew Suchecki.