Sakrament chrztu świętego

Sakrament chrztu świętego udzielany jest w naszej parafii w drugą i czwartą niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godzinie 13.00.

Dwa miesiące przed chrztem w kancelarii parafialnej należy ustalić termin uroczystości.

W przypadku rodziców dziecka żyjących w związku niesakramentalnym wymagana jest rozmowa z księdzem w kancelarii parafialnej.

Na dwa tygodnie przed ustalonym terminem, w kancelarii parafialnej, należy spisać akt chrztu.

Rodziców i chrzestnych obowiązuję udział w jednej katechezie przedchrzcielnej.

Wymagane dokumenty:

 • Metryka urodzenia z USC dziecka,
 • Zaświadczenie dopuszczenia do funkcji chrzestnych, wystawiane przez parafię miejsca ich zamieszkania.
 • Dane chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania.

Zaświadczenie o odbytej spowiedzi rodzice i chrzestni przynoszą do zakrystii na 15 min przed uroczystością.

Katechezy przed chrztem:

Udział w jednej katechezie chrzcielnej dla rodziców i chrzestnych.

Katechezy odbywają się w piątki przed II i IV niedzielą miesiąca o godz. 19.00 w sali na plebani ul. Sokołowska 4

Celem katechezy jest głębsze poznanie samego sakramentu chrztu jak i przebiegu liturgii, w czasie której będzie on udzielany.

Chrzestni powinni spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 16 lat,
 • przyjęte sakramenty: chrztu, bierzmowania i eucharystii,
 • żyć zgodnie z nauką Kościoła katolickiego.

 

 

Sakrament chrztu świętego

Sakrament chrztu świętego udzielany jest w naszej parafii w drugą i czwartą niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godzinie 13.00.

Dwa miesiące przed chrztem w kancelarii parafialnej należy ustalić termin uroczystości.

W przypadku rodziców dziecka żyjących w związku niesakramentalnym wymagana jest rozmowa z księdzem w kancelarii parafialnej.

Na dwa tygodnie przed ustalonym terminem, w kancelarii parafialnej, należy spisać akt chrztu.

Rodziców i chrzestnych obowiązuję udział w jednej katechezie przedchrzcielnej.

Wymagane dokumenty:

 • Metryka urodzenia z USC dziecka,
 • Zaświadczenie dopuszczenia do funkcji chrzestnych, wystawiane przez parafię miejsca ich zamieszkania.
 • Dane chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania.

Zaświadczenie o odbytej spowiedzi rodzice i chrzestni przynoszą do zakrystii na 15 min przed uroczystością.

Katechezy przed chrztem:

Udział w jednej katechezie chrzcielnej dla rodziców i chrzestnych.

Katechezy odbywają się w piątki przed II i IV niedzielą miesiąca o godz. 19.00 w sali na plebani ul. Sokołowska 4

Celem katechezy jest głębsze poznanie samego sakramentu chrztu jak i przebiegu liturgii, w czasie której będzie on udzielany.

Chrzestni powinni spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 16 lat,
 • przyjęte sakramenty: chrztu, bierzmowania i eucharystii,
 • żyć zgodnie z nauką Kościoła katolickiego.