Kancelaria

Adres: Sokołowska 4 (budynek za kościołem).

Do Kancelarii zapraszamy w godzinach 15:00-17:45 od poniedziałku do piątku (w dni robocze).

Telefon (w godzinach pracy kancelarii): (22) 862 62 65

Ksiądz Proboszcz Zbigniew Suchecki dyżuruje w poniedziałki

Kancelaria

Adres: Sokołowska 4 (budynek za kościołem).

Do Kancelarii zapraszamy w godzinach 15:00-17:45 od poniedziałku do piątku (w dni robocze).

Telefon (w godzinach pracy kancelarii): (22) 862 62 65

Ksiądz Proboszcz Zbigniew Suchecki dyżuruje w poniedziałki