Parafia Świętego Wojciecha

WARSZAWA

Parafia Świętego Wojciecha

WARSZAWA

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email

SIOSTRY ZAKONNE

Siostry świętego Feliksa z Kantalicjo – Felicjanki – swoją działalność apostolską na Warszawskiej Woli rozpoczęły w 1907 roku od prowadzenia ochronki, w której dzieci uczyły się czytać, pisać, a przede wszystkim Siostry przygotowywały dzieci do przyjmowania Sakramentów świętych. Zorganizowanie ochrony na Woli miało także na celu dożywianie dzieci rekrutujących się głównie z proletariatu.

Po otrzymaniu domu w stylu secesyjnym przez hrabiego Michała Sobańskiego przy ulicy Syreny, Siostry prowadziły przedszkole, żłobek i szkołę. Na prośbę rodziców w 1934 roku rozpoczęto budowę nowego budynku, w którym prowadzona już była tylko szkoła żeńska. W czasie okupacji Siostry z narażeniem życia prowadziły tajne komplety. Po drugiej wojnie światowej szkoła rozwijała się i zdobywała coraz większe uznanie wśród miejscowej ludności jak i u władz oświatowych. W 1952 roku szkoła została upaństwowiona, podzieliła los niejednej oświatowej placówki felicjańskiej. Ówczesne władze państwowe i oświatowe w miejsce naszej szkoły otworzyły przedszkole. Siostry nie opuściły swojego budynku, zajmując na równi z przedszkolem drugie piętro.

Losem Felicjanek pozbawionych pracy i środków utrzymania zajął się bardzo serdecznie były kapelan Sióstr ksiądz dziekan Stefan Kowalczyk. Porozumiał się z księżmi z dekanatu wolskiego, którzy natychmiast zaangażowali Siostry do pracy parafialnej jako katechetki, organistki, kancelistki i opiekunki parafialne. Siostry pospieszyły z posługą do chorych, samotnych, ubogich, znów przygotowują dzieci do przyjmowania Sakramentów świętych, uczą kochać i chwalić Pana Boga. Ten nowy rodzaj apostolatu to najczęściej apostolstwo indywidualne, wymagające niewątpliwie większego przygotowania niż dotychczasowa działalnoość instytucjonalna.

W 1990 roku Siostry otrzymały z powrotem całość swojego budynku przy ulicy Syreny 11 i otworzyły Dom Opieki nad Ludźmi Starszymi. Służą im wszelką pomocą, aby ciężką najczęściej samotność przeżywać w sposób chrześcijański.

Warszawska Wola zawsze była i jest bliska sercu niejednej Felicjanki, które zostawiają tu swoje zdrowie i siły, aby Pan Bóg był przez wszystkich znany i kochany.

Jeżeli chcesz zobaczyć jak służymy Panu Bogu to serdecznie Cię do nas zapraszamy:


Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa
z Kantalicjo Trzeciego Zakonu
świętego Franciszka Serafickiego (Siostry Felicjanki).
ul. Syreny 11, 01 – 134 Warszawa, tel. 632-17-21

SIOSTRY ZAKONNE

Siostry świętego Feliksa z Kantalicjo – Felicjanki – swoją działalność apostolską na Warszawskiej Woli rozpoczęły w 1907 roku od prowadzenia ochronki, w której dzieci uczyły się czytać, pisać, a przede wszystkim Siostry przygotowywały dzieci do przyjmowania Sakramentów świętych. Zorganizowanie ochrony na Woli miało także na celu dożywianie dzieci rekrutujących się głównie z proletariatu.

Po otrzymaniu domu w stylu secesyjnym przez hrabiego Michała Sobańskiego przy ulicy Syreny, Siostry prowadziły przedszkole, żłobek i szkołę. Na prośbę rodziców w 1934 roku rozpoczęto budowę nowego budynku, w którym prowadzona już była tylko szkoła żeńska. W czasie okupacji Siostry z narażeniem życia prowadziły tajne komplety. Po drugiej wojnie światowej szkoła rozwijała się i zdobywała coraz większe uznanie wśród miejscowej ludności jak i u władz oświatowych. W 1952 roku szkoła została upaństwowiona, podzieliła los niejednej oświatowej placówki felicjańskiej. Ówczesne władze państwowe i oświatowe w miejsce naszej szkoły otworzyły przedszkole. Siostry nie opuściły swojego budynku, zajmując na równi z przedszkolem drugie piętro.

Losem Felicjanek pozbawionych pracy i środków utrzymania zajął się bardzo serdecznie były kapelan Sióstr ksiądz dziekan Stefan Kowalczyk. Porozumiał się z księżmi z dekanatu wolskiego, którzy natychmiast zaangażowali Siostry do pracy parafialnej jako katechetki, organistki, kancelistki i opiekunki parafialne. Siostry pospieszyły z posługą do chorych, samotnych, ubogich, znów przygotowują dzieci do przyjmowania Sakramentów świętych, uczą kochać i chwalić Pana Boga. Ten nowy rodzaj apostolatu to najczęściej apostolstwo indywidualne, wymagające niewątpliwie większego przygotowania niż dotychczasowa działalnoość instytucjonalna.

W 1990 roku Siostry otrzymały z powrotem całość swojego budynku przy ulicy Syreny 11 i otworzyły Dom Opieki nad Ludźmi Starszymi. Służą im wszelką pomocą, aby ciężką najczęściej samotność przeżywać w sposób chrześcijański.

Warszawska Wola zawsze była i jest bliska sercu niejednej Felicjanki, które zostawiają tu swoje zdrowie i siły, aby Pan Bóg był przez wszystkich znany i kochany.

Jeżeli chcesz zobaczyć jak służymy Panu Bogu to serdecznie Cię do nas zapraszamy:


Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa
z Kantalicjo Trzeciego Zakonu
świętego Franciszka Serafickiego (Siostry Felicjanki).
ul. Syreny 11, 01 – 134 Warszawa, tel. 632-17-21