Sakrament namaszczenia chorych

Człowiek niebezpiecznie chory potrzebuje szczególnej łaski Bożej, aby pod wpływem lęku nie upadł na duchu i podlegając pokusom, nie zachwiał się w wierze. Dlatego Chrystus w sakramencie namaszczenia daje swoim wiernym, dotkniętym chorobą, potężną moc i obronę.

Z tego sakramentu mogą korzystać wierni, których życie jest zagrożone z powodu choroby lub podeszłego wieku.

Komu należy udzielać sakramentu namaszczenia chorych ?

Sakramentu Namaszczenia Chorych należy udzielać tym, których życie jest zagrożone z powodu choroby lub podeszłego wieku, a także chorym którzy stracili przytomność lub używanie rozumu – jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że jako wierzący o to by prosili. W naszej parafii księża odwiedzają chorych zawsze na życzenie rodziny oraz systematycznie w każdą I sobotę miesiąca.

Co należy przygotować w domu chorego przed przybyciem kapłana ?

Należy przygotować odpowiednie i godne miejsce do sprawowania Sakramentu Namaszczenia Chorych: przygotować Krzyż, świece, biały obrus, wodę święconą, sól, kawałek chleba oraz watę.

Sakrament namaszczenia chorych

Człowiek niebezpiecznie chory potrzebuje szczególnej łaski Bożej, aby pod wpływem lęku nie upadł na duchu i podlegając pokusom, nie zachwiał się w wierze. Dlatego Chrystus w sakramencie namaszczenia daje swoim wiernym, dotkniętym chorobą, potężną moc i obronę.

Z tego sakramentu mogą korzystać wierni, których życie jest zagrożone z powodu choroby lub podeszłego wieku.

Komu należy udzielać sakramentu namaszczenia chorych ?

Sakramentu Namaszczenia Chorych należy udzielać tym, których życie jest zagrożone z powodu choroby lub podeszłego wieku, a także chorym którzy stracili przytomność lub używanie rozumu – jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że jako wierzący o to by prosili. W naszej parafii księża odwiedzają chorych zawsze na życzenie rodziny oraz systematycznie w każdą I sobotę miesiąca.

Co należy przygotować w domu chorego przed przybyciem kapłana ?

Należy przygotować odpowiednie i godne miejsce do sprawowania Sakramentu Namaszczenia Chorych: przygotować Krzyż, świece, biały obrus, wodę święconą, sól, kawałek chleba oraz watę.