Akcja Katolicka

Godzina

spotkań

I czwartek miesiąca po Mszy św. wieczornej

Miejsce

spotkań

sala w domu parafialnym ul. Sokołowska 4

Opiekun

grupy

Ks. Proboszcz

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w parafii św. Wojciecha działa od samego początku odrodzenia się Akcji Katolickiej w Polsce i w Archidiecezji Warszawskiej, a został powołany dekretem JE kardynała Józefa Glempa w dniu 1 marca 1997 roku.

Aktualnie POAK liczy ośmioro członków zwyczajnych i jedną członkinię wspierającą. Asystentem Parafialnym jest Ksiądz Proboszcz Zbigniew Suchecki.

Spotykamy się w każdy pierwszy czwartek miesiąca (z wyjątkiem dwóch miesięcy wakacyjnych), każde nasze spotkanie poprzedza wspólny udział we Mszy świętej.

Na spotkaniach formacyjnych korzystamy z materiałów AK AW, tj. corocznej książki formacyjnej, a także wysłuchujemy katechez księdza opiekuna.

Współpracujemy doraźnie z Centrum Opatrzności Bożej, bierzemy udział w rekolekcjach wielkopostnych, rejonowych spotkaniach formacyjnych, pielgrzymkach i innych inicjatywach organizowanych przez AK AW.

Jedna z osób z naszego POAK-u na bieżąco redaguje gazetkę Akcji Katolickiej do gablotki parafialnej dotyczącą bieżących informacji z życia Kościoła w Polsce i na świecie.

Corocznie, wspólnie z Zespołem CARITAS, organizujemy zbiórkę artykułów spożywczych na paczki dla ubogich  rozdawane przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą. Ostatnio przed świętami  rozdaliśmy ponad 70 paczek.

Podczas obchodów Święta Dziękczynienia prowadzimy zbiórkę na prace wykończeniowe w Świątyni Opatrzności Bożej a w Dzień Papieski prowadzimy zbiórkę na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Czynnie włączamy się we wszystkie działania na terenie naszej parafii, o które prosi Asystent Parafialny.

Akcja Katolicka

Godzina

spotkań

II czwartek miesiąca po Mszy św. wieczornej

Miejsce

spotkań

sala w domu parafialnym ul. Sokołowska 4

Opiekun

grupy

Ks. Proboszcz

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w parafii św. Wojciecha działa od samego początku odrodzenia się Akcji Katolickiej w Polsce i w Archidiecezji Warszawskiej, a został powołany dekretem JE kardynała Józefa Glempa w dniu 1 marca 1997 roku.

Aktualnie POAK liczy ośmioro członków zwyczajnych i jedną członkinię wspierającą. Asystentem Parafialnym jest Ksiądz Proboszcz Zbigniew Suchecki.

Spotykamy się w każdy drugi czwartek miesiąca (z wyjątkiem dwóch miesięcy wakacyjnych), każde nasze spotkanie poprzedza wspólny udział we Mszy świętej.

Na spotkaniach formacyjnych korzystamy z materiałów AK AW, tj. corocznej książki formacyjnej, a także wysłuchujemy katechez księdza opiekuna.

Współpracujemy doraźnie z Centrum Opatrzności Bożej, bierzemy udział w rekolekcjach wielkopostnych, rejonowych spotkaniach formacyjnych, pielgrzymkach i innych inicjatywach organizowanych przez AK AW.

Jedna z osób z naszego POAK-u na bieżąco redaguje gazetkę Akcji Katolickiej do gablotki parafialnej dotyczącą bieżących informacji z życia Kościoła w Polsce i na świecie.

Corocznie, wspólnie z Zespołem CARITAS, organizujemy zbiórkę artykułów spożywczych na paczki świąteczne dla ubogich. Paczki rozdawane są przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy.   Ostatnio przed świętami rozdaliśmy ponad 70 paczek. 

Podczas obchodów Święta Dziękczynienia prowadzimy zbiórkę na prace wykończeniowe w Świątyni Opatrzności Bożej a w Dzień Papieski prowadzimy zbiórkę na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Czynnie włączamy się we wszystkie działania na terenie naszej parafii, o które prosi Asystent Parafialny.

Galeria

>> zobacz więcej

Galeria