Legion Maryi

Godzina

spotkań

Wtorki godz. 16:30

Miejsce

spotkań

sala w domu parafialnym ul. Sokołowska 4

Opiekun

grupy

ks. Łukasz Ręczek

Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską. Zakorzenione w duchowości maryjnej i powierzone Duchowi Świętemu życie Legionu Maryi jest oparte na wierze we współdziałanie Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny w dziele zbawienia i szerzenia królestwa Bożego w świecie. Legion Maryi powstał w Irlandii w 1921 roku, a jego założycielem był Sługa Boży Franc Duff (1889-1980)- irlandzki urzędnik państwowy, prekursor apostolatu świeckich. Stowarzyszenie zostało zatwierdzone przez papieża Piusa XI w 1933 r. Początki Legionu Maryi w Polsce to lata po drugiej wojnie światowej, kiedy to w 1948 r. podjęto pierwsze próby tworzenia struktur legionu. W wyniku represji komunistycznych Legion podobnie jak wszystkie stowarzyszenia katolickie musiał zawiesić swoją działalność. Ruch rozwinął w pełni swoją działalność dopiero na fali przemian „Solidarności” lat 80 XX w. Pierwsze prezydium powstało przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. Podczas spotkania modlimy się Różańcem Św., odmawiamy modlitwy Legionu, oraz podejmujemy różne tematy formacyjne.

Legion Maryi

Godzina

spotkań

Wtorki  godz. 16:30

Miejsce

spotkań

sala w domu parafialnym ul. Sokołowska 4

Opiekun

grupy

ks. Marcin Łukasz Ręczek

Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską. Zakorzenione w duchowości maryjnej i powierzone Duchowi Świętemu życie Legionu Maryi jest oparte na wierze we współdziałanie Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny w dziele zbawienia i szerzenia królestwa Bożego w świecie. Legion Maryi powstał w Irlandii w 1921 roku, a jego założycielem był Sługa Boży Franc Duff (1889-1980)- irlandzki urzędnik państwowy, prekursor apostolatu świeckich. Stowarzyszenie zostało zatwierdzone przez papieża Piusa XI w 1933 r. Początki Legionu Maryi w Polsce to lata po drugiej wojnie światowej, kiedy to w 1948 r. podjęto pierwsze próby tworzenia struktur legionu. W wyniku represji komunistycznych Legion podobnie jak wszystkie stowarzyszenia katolickie musiał zawiesić swoją działalność. Ruch rozwinął w pełni swoją działalność dopiero na fali przemian „Solidarności” lat 80 XX w. Pierwsze prezydium powstało przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. Podczas spotkania modlimy się Różańcem Św., odmawiamy modlitwy Legionu, oraz podejmujemy różne tematy formacyjne.

Galeria

>> zobacz więcej

Galeria