Ministranci i Lektorzy

Godzina

spotkań

sobota 10.00

Miejsce

spotkań

sala przy kancelarii w domu parafialnym

Opiekun

grupy

ks. Marcin Szatanek

Liturgiczna Służba Ołtarza w naszej parafii składa się z ministrantów i lektorów. Celem grupy ministranckiej jest pogłębianie znajomości liturgii i wiary chrześcijańskiej i coraz bardziej świadome jej wyznawanie. Ministranci i lektorzy pogłębiają swoją wiarę przez posługiwanie podczas Mszy świętej, gdzie z radością służą Jezusowi Chrystusowi przy Jego Ołtarzu.

Przez spotkania formacyjne w sobotnie przedpołudnia poznajemy lepiej liturgię Kościoła i kształtujemy swoje charaktery. Nasze spotkania to nie tylko nauka czynności liturgicznych, ale również ciekawe i rozwijające nas gry i zabawy.

Ministranci i Lektorzy

Godzina

spotkań

sobota 10.00

Miejsce

spotkań

sala przy kancelarii w domu parafialnym

Opiekun

grupy

ks. Marcin Szatanek

Liturgiczna Służba Ołtarza w naszej parafii składa się z ministrantów i lektorów. Celem grupy ministranckiej jest pogłębianie znajomości liturgii i wiary chrześcijańskiej i coraz bardziej świadome jej wyznawanie. Ministranci i lektorzy pogłębiają swoją wiarę przez posługiwanie podczas Mszy świętej, gdzie z radością służą Jezusowi Chrystusowi przy Jego Ołtarzu.

Przez spotkania formacyjne w sobotnie przedpołudnia poznajemy lepiej liturgię Kościoła i kształtujemy swoje charaktery. Nasze spotkania to nie tylko nauka czynności liturgicznych, ale również ciekawe i rozwijające nas gry i zabawy.