Świetlica Parafialna Caritas

Godzina

spotkań

Dni powszednie 14:00 – 18:00

Miejsce

spotkań

pomieszczenia świetlicy

Opiekun

grupy

kierownik świetlicy

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego Caritas Archidiecezji Warszawskiej – Świetlica Socjoterapeutyczna przy ul. Sokołowskiej 4 znajduje się w budynku parafialnym przy parafii p.w. Św. Wojciecha. Świetlica została założona we wrześniu 1997 roku.

Zakres działania Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Socjoterapeutycznej ukierunkowany jest na wspieranie rodziny w procesie wychowania i opieki nad dzieckiem zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zmianami). W zakresie działań w/w placówki jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej i dydaktycznej oraz wieloaspektowe wsparcie rodziny ukierunkowane na korygowanie deficytów oraz realizacja oddziaływań profilaktycznych.

Dziennie pomocą obejmujemy 25 dzieci w wieku 6-14 lat W pracy z podopiecznymi dążymy do wieloaspektowego widzenia potrzeb i problemów odbiorców oraz do interdyscyplinarnych i systemowych rozwiązań obejmujących całą rodzinę, grupę i środowisko.

W placówce prowadzimy następujące działania na rzecz dzieci:

 • opiekę pozaszkolną, swobodną zabawę pod okiem wychowawców i wolontariuszy
 • wyrównywanie szans edukacyjnych, pomoc w nauce, w odrabianiu lekcji-uzupełnianiu braków i deficytów szkolnych
 • organizację czasu wolnego – rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych, kulturalnych, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, integracja grupy poprzez wyjścia do. kina, teatru, muzeum, na wystawy, basen, kręgle, ściankę wspinaczkową.
 • posiłek, który dzieci przygotowują wspólnie z opiekunami
 • pomoc w rozwijaniu zainteresowań i rozwiązywaniu problemów emocjonalnych
 • kształtowaniu właściwych postaw społecznych
 • stymulowaniu w duchu wartości chrześcijańskich
 • kształtowaniu umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w grupie
 • rówieśniczej („praca społecznością”- wspólne omawianie indywidualnych problemów, sposobu zachowania, emocjo itp. Poziom stosowny do wieku)
 • pomoc specjalistyczna (w tym: psycholog dla dzieci i rodziców, socjoterapeuta),
 • zajęcia ogólno-rozwojowe: np.; sportowe, plastyczne, rozwijające talenty
 • rozwijające i kształtujące umiejętności życiowe (samodzielność, umiejętności samoobsługowe: sprzątanie, gotowanie, dbanie o higienę), rozwijające i kształtujące umiejętności życiowe (samodzielność, umiejętności samoobsługowe: sprzątanie, gotowanie, dbanie o higienę).
 • współpraca z rodzinami, celebrowanie uroczystości np. Dzień Dziecka, Dzień Matki, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc.

Podopieczni korzystają z zajęć świetlicy w godzinach 13-19 tj od skończenia zajęć szkolnych do wieczora. Skierowane działania dla rodzin są nieodpłatne.

Placówka ponadto organizuje wycieczki krajoznawcze, wyjazdy integracyjne. Podopieczni placówki wyjeżdżają na zimowisko i kolonie letnie organizowane przez Caritas AW a także korzystają z programu stypendialnego Skrzydła.

W ramach pomocy dziecku i rodzinie współpracujemy z lokalnymi instytucjami świadczącymi pomoc tj: pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni i asystenci rodziny OPS, Warszawskie Centrum Pomocy Społecznej, Sąd Rodzinny – kuratorzy, Policja, Zespoły Interdyscyplinarne.

Świetlica Parafialna Caritas

Godzina

spotkań

Dni powszednie 14:00 – 18:00

Miejsce

spotkań

pomieszczenia świetlicy

Opiekun

grupy

kierownik świetlicy

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego Caritas Archidiecezji Warszawskiej – Świetlica Socjoterapeutyczna przy ul. Sokołowskiej 4 znajduje się w budynku parafialnym przy parafii p.w. Św. Wojciecha. Świetlica została założona we wrześniu 1997 roku.

Zakres działania Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Socjoterapeutycznej ukierunkowany jest na wspieranie rodziny w procesie wychowania i opieki nad dzieckiem zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zmianami). W zakresie działań w/w placówki jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej i dydaktycznej oraz wieloaspektowe wsparcie rodziny ukierunkowane na korygowanie deficytów oraz realizacja oddziaływań profilaktycznych.

Dziennie pomocą obejmujemy 25 dzieci w wieku 6-14 lat W pracy z podopiecznymi dążymy do wieloaspektowego widzenia potrzeb i problemów odbiorców oraz do interdyscyplinarnych i systemowych rozwiązań obejmujących całą rodzinę, grupę i środowisko.

W placówce prowadzimy następujące działania na rzecz dzieci:

 • opiekę pozaszkolną, swobodną zabawę pod okiem wychowawców i wolontariuszy
 • wyrównywanie szans edukacyjnych, pomoc w nauce, w odrabianiu lekcji-uzupełnianiu braków i deficytów szkolnych
 • organizację czasu wolnego – rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych, kulturalnych, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, integracja grupy poprzez wyjścia do. kina, teatru, muzeum, na wystawy, basen, kręgle, ściankę wspinaczkową.
 • posiłek, który dzieci przygotowują wspólnie z opiekunami
 • pomoc w rozwijaniu zainteresowań i rozwiązywaniu problemów emocjonalnych
 • kształtowaniu właściwych postaw społecznych
 • stymulowaniu w duchu wartości chrześcijańskich
 • kształtowaniu umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w grupie
 • rówieśniczej („praca społecznością”- wspólne omawianie indywidualnych problemów, sposobu zachowania, emocjo itp. Poziom stosowny do wieku)
 • pomoc specjalistyczna (w tym: psycholog dla dzieci i rodziców, socjoterapeuta),
 • zajęcia ogólno-rozwojowe: np.; sportowe, plastyczne, rozwijające talenty
 • rozwijające i kształtujące umiejętności życiowe (samodzielność, umiejętności samoobsługowe: sprzątanie, gotowanie, dbanie o higienę), rozwijające i kształtujące umiejętności życiowe (samodzielność, umiejętności samoobsługowe: sprzątanie, gotowanie, dbanie o higienę).
 • współpraca z rodzinami, celebrowanie uroczystości np. Dzień Dziecka, Dzień Matki, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc.

Podopieczni korzystają z zajęć świetlicy w godzinach 13-19 tj od skończenia zajęć szkolnych do wieczora. Skierowane działania dla rodzin są nieodpłatne.

Placówka ponadto organizuje wycieczki krajoznawcze, wyjazdy integracyjne. Podopieczni placówki wyjeżdżają na zimowisko i kolonie letnie organizowane przez Caritas AW a także korzystają z programu stypendialnego Skrzydła.

W ramach pomocy dziecku i rodzinie współpracujemy z lokalnymi instytucjami świadczącymi pomoc tj: pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni i asystenci rodziny OPS, Warszawskie Centrum Pomocy Społecznej, Sąd Rodzinny – kuratorzy, Policja, Zespoły Interdyscyplinarne.

Galeria

>> zobacz więcej

Galeria