Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia

Godzina

spotkań

Piątki

Msza św. o godz. 15:00

Spotkanie piątki  godz. 16.00

III Niedziela miesiąca 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

o godz. 18.00 z lekturą dzienniczka św. Faustyny

Miejsce

spotkań

Kościół św. Wojciecha

Sala obok kancelarii

Opiekun

grupy

ks. Łukasz Ręczek

Idea Ruchu zrodziła się w Wilnie w maju 1935 roku. Miesiąc wcześniej, w kwietniu miało miejsce wielkie wydarzenie: pierwsze wystawienie do publicznej czci obrazu Jezusa Miłosiernego. Siostra Faustyna cieszyła się, że spełniają się zamiary Boże, że zadanie, które Pan Jezus jej polecił – zostało wykonane. Ale jej radość mąciło przeczucie nowych zadań, których się lękała. Siostra Faustyna sądziła początkowo, że Panu Jezusowi chodziło o założenie klasztoru kontemplacyjnego, w którym wraz z towarzyszkami wypraszałyby miłosierdzie dla świata. Napisała nawet streszczenie reguły zakonnej dla takiego klasztoru. Wraz z ks. M. Sopoćką podejmowała próby szukania miejsca pod budowę klasztoru i osób, które by mogły włączyć się w to dzieło.

W marcu 1936 roku s. Faustyna wyjechała z Wilna, a już w kwietniu pisała do ks. Sopoćki: Widzę jasno, że nie tylko będzie zgromadzenie żeńskie i męskie, ale widzę że będzie wielkie stowarzyszenie osób świeckich, do którego mogą wszyscy należeć i czynić miłosierdzie Boże, czyniąc miłosierdzie jedni drugim (kwiecień 1936) Mimo tego nadal uważała, że jej rola w tym dziele polegała na założeniu klasztoru kontemplacyjnego. Z kart Dzienniczka wiemy, że s. Faustyna przeżywała w tym czasie noc wiary, bierne oczyszczenie ducha. Dzięki temu doszła

Dzisiaj to dzieło łączy miliony ludzi na całym świecie, kapłanów, osoby zakonne i świeckich, którzy chcą podążać jej śladami w życiu duchowym i zaangażowaniu apostolskim. Ten ruch powstał już za życia s. Faustyny, choć ona nie miała tej świadomości, że dzieło, o które Pan Jezus prosi już (przez jej posłannictwo) się realizuje. A zaczęło się realizować z chwilą praktyki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w formach przez nią przekazanych. Ksiądz Sopoćko wydał obrazki Jezusa Miłosiernego z koronką do Miłosierdzia Bożego, a także małą książeczkę z modlitwami. Poza tym ks. Sopoćko badał tajemnicę Miłosierdzia Bożego w Piśmie Świętym i u Ojców Kościoła, publikował artykuły, głosił kazania o Miłosierdziu Bożym. do ścisłego zjednoczenia z Bogiem.

Stopniowo zaczęła rosnąć też tożsamość czcicieli Miłosierdzia Bożego. Zaczęli oni np. w parafiach tworzyć osobne grupy, które umiłowały modlitwę, szczególnie koronkę i nowennę do Miłosierdzia Bożego.

W naszej parafii możesz również oddawać cześć Miłosierdziu Bożemu. Zapraszamy Cię do udziału w spotkaniach:

Msza Święta wraz z homilią o Miłosierdziu Bożym w każdy piątek o godzinie 15.00,

Spotkania modlitewne w każdy piątek o godzinie 16.00 w sali parafialnej św. Józefa przy kancelarii,

Adoracja Najświętszego Sakramentu – w każdą III Niedzielę miesiąca o godzinie 18.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i ucałowanie Relikwii Świętej Faustyny Kowalskiej.

Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia

Godzina

spotkań

Piątki

Msza św. o godz. 15:00

Spotkanie godz. 16.00

III Niedziela miesiąca 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

o godz. 18.00 z lekturą dzienniczka św. Faustyny

Miejsce

spotkań

Kościół św. Wojciecha

Sala obok kancelarii

Opiekun

grupy

ks. Łukasz Ręczek

Idea Ruchu zrodziła się w Wilnie w maju 1935 roku. Miesiąc wcześniej, w kwietniu miało miejsce wielkie wydarzenie: pierwsze wystawienie do publicznej czci obrazu Jezusa Miłosiernego. Siostra Faustyna cieszyła się, że spełniają się zamiary Boże, że zadanie, które Pan Jezus jej polecił – zostało wykonane. Ale jej radość mąciło przeczucie nowych zadań, których się lękała. Siostra Faustyna sądziła początkowo, że Panu Jezusowi chodziło o założenie klasztoru kontemplacyjnego, w którym wraz z towarzyszkami wypraszałyby miłosierdzie dla świata. Napisała nawet streszczenie reguły zakonnej dla takiego klasztoru. Wraz z ks. M. Sopoćką podejmowała próby szukania miejsca pod budowę klasztoru i osób, które by mogły włączyć się w to dzieło.

W marcu 1936 roku s. Faustyna wyjechała z Wilna, a już w kwietniu pisała do ks. Sopoćki: Widzę jasno, że nie tylko będzie zgromadzenie żeńskie i męskie, ale widzę że będzie wielkie stowarzyszenie osób świeckich, do którego mogą wszyscy należeć i czynić miłosierdzie Boże, czyniąc miłosierdzie jedni drugim (kwiecień 1936) Mimo tego nadal uważała, że jej rola w tym dziele polegała na założeniu klasztoru kontemplacyjnego. Z kart Dzienniczka wiemy, że s. Faustyna przeżywała w tym czasie noc wiary, bierne oczyszczenie ducha. Dzięki temu doszła

Dzisiaj to dzieło łączy miliony ludzi na całym świecie, kapłanów, osoby zakonne i świeckich, którzy chcą podążać jej śladami w życiu duchowym i zaangażowaniu apostolskim. Ten ruch powstał już za życia s. Faustyny, choć ona nie miała tej świadomości, że dzieło, o które Pan Jezus prosi już (przez jej posłannictwo) się realizuje. A zaczęło się realizować z chwilą praktyki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w formach przez nią przekazanych. Ksiądz Sopoćko wydał obrazki Jezusa Miłosiernego z koronką do Miłosierdzia Bożego, a także małą książeczkę z modlitwami. Poza tym ks. Sopoćko badał tajemnicę Miłosierdzia Bożego w Piśmie Świętym i u Ojców Kościoła, publikował artykuły, głosił kazania o Miłosierdziu Bożym. do ścisłego zjednoczenia z Bogiem.

Stopniowo zaczęła rosnąć też tożsamość czcicieli Miłosierdzia Bożego. Zaczęli oni np. w parafiach tworzyć osobne grupy, które umiłowały modlitwę, szczególnie koronkę i nowennę do Miłosierdzia Bożego.

W naszej parafii możesz również oddawać cześć Miłosierdziu Bożemu. Zapraszamy Cię do udziału w spotkaniach:

Msza Święta wraz z homilią o Miłosierdziu Bożym w każdy piątek o godzinie 15.00,

Spotkania modlitewne w każdy piątek o godzinie 16.00 w sali parafialnej św. Józefa przy kancelarii,

Adoracja Najświętszego Sakramentu – w każdą III Niedzielę miesiąca o godzinie 18.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i ucałowanie Relikwii Świętej Faustyny Kowalskiej.

Galeria

>> zobacz więcej

Galeria