Ruch Rodzin Nazaretańskich

Godzina

spotkań

poniedziałki o 19:00

Miejsce

spotkań

sala w domu parafialnym Sokołowska 4

Opiekun

grupy

ks. Marcin Piotrowski

Jedną ze wspólnot działających na terenie naszej parafii jest Ruch Rodzin Nazaretańskich. Założycielem Ruchu jest ksiądz Tadeusz Dajczer z Warszawy. Jego wieloletnie doświadczenie kapłańskie zaowocowało napisaniem książki „Rozważania o wierze”, która jest przewodnikiem na drodze wiary. Ruch, zapoczątkowany w Polsce w latach siedemdziesiątych, rozszerzył się dziś po świecie i jest już obecny w 20 krajach.

W naszych czasach występuje ogromne zagrożenie rodziny. Jest to też zagrożenie naszego osobistego szczęścia, sensu całego naszego życia. Tylko pogłębione życie wewnętrzne potrafi oprzeć się niszczycielskim siłom. Łatwiej jest o to we wspólnocie.
Celem naszym jest dążenie do świętości na wzór Świętej Rodziny. Członkowie wspólnoty pragną wzrastać w wewnętrznym posłuszeństwie Matce Bożej, zgodnie z dewizą Jana Pawła II: „Cały Twój, Maryjo, i wszystko, co moje, Twoje jest”. Oddając się Maryi, ufamy, że poprowadzi nas najprostszą drogą, pomoże odkryć i wypełnić wolę Bożą, szukać we wszystkim nie siebie, ale Boga.

Zalecane jest korzystanie z pomocy duchowej kapłana, która może przybrać postać kierownictwa duchowego. Wspólnota jest otwarta na wszystkich – jest w niej miejsce dla rodzin, osób samotnych, młodzieży, dzieci, ludzi chorych. Spotykają się w niej ci, którzy już Boga „odnaleźli” i ci, którzy uwikłani w rożne problemy, dopiero Go szukają. Członkowie Ruchu uczęszczają co tydzień, w każdy poniedziałek o godz. 19.00 na spotkania formacyjne. Organizują również rekolekcje i dni skupienia. 

Ruch Rodzin Nazaretańskich

Godzina

spotkań

Poniedziałki o 19:00

Miejsce

spotkań

sala w domu parafialnym Sokołowska 4

Opiekun

grupy

ks. Tomasz Barański

Jedną ze wspólnot działających na terenie naszej parafii jest Ruch Rodzin Nazaretańskich. Założycielem Ruchu jest ksiądz Tadeusz Dajczer z Warszawy. Jego wieloletnie doświadczenie kapłańskie zaowocowało napisaniem książki „Rozważania o wierze”, która jest przewodnikiem na drodze wiary. Ruch, zapoczątkowany w Polsce w latach siedemdziesiątych, rozszerzył się dziś po świecie i jest już obecny w 20 krajach.

W naszych czasach występuje ogromne zagrożenie rodziny. Jest to też zagrożenie naszego osobistego szczęścia, sensu całego naszego życia. Tylko pogłębione życie wewnętrzne potrafi oprzeć się niszczycielskim siłom. Łatwiej jest o to we wspólnocie.
Celem naszym jest dążenie do świętości na wzór Świętej Rodziny. Członkowie wspólnoty pragną wzrastać w wewnętrznym posłuszeństwie Matce Bożej, zgodnie z dewizą Jana Pawła II: „Cały Twój, Maryjo, i wszystko, co moje, Twoje jest”. Oddając się Maryi, ufamy, że poprowadzi nas najprostszą drogą, pomoże odkryć i wypełnić wolę Bożą, szukać we wszystkim nie siebie, ale Boga.

Zalecane jest korzystanie z pomocy duchowej kapłana, która może przybrać postać kierownictwa duchowego. Wspólnota jest otwarta na wszystkich – jest w niej miejsce dla rodzin, osób samotnych, młodzieży, dzieci, ludzi chorych. Spotykają się w niej ci, którzy już Boga „odnaleźli” i ci, którzy uwikłani w rożne problemy, dopiero Go szukają. Członkowie Ruchu uczęszczają co tydzień, w każdy poniedziałek o godz. 19.00 na spotkania formacyjne. Organizują również rekolekcje i dni skupienia. 

Galeria

>> zobacz więcej

Galeria