Nowe Informacje o I Komunii Świętej

  Informacje o Pierwszej Komunii Świętej
1. Wobec zaistniałej sytuacji jesteśmy zmuszeni odwołać dotychczas ustalony termin Pierwszej Komunii Świętej.

2. Obecne ograniczenia wynikające z decyzji organów państwa nie pozwalają na udzielenie żadnej wiążącej odpowiedzi na pytania ze strony rodziców co do nowego terminu Pierwszej Komunii Świętej.

3. Na  spotkaniu z rodzicami zostało ustalone, że nowe terminy I Komunii Świętej dla poszczególnych szkół/klas będą podane po powrocie dzieci do szkół oraz gdy zostaną zniesione limity wiernych w kościele.

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 kwietnia 2021