Parafialny Zespół Caritas

Godzina

spotkań

Środy 15:30 – 17:00

Miejsce

spotkań

Sala Caritasu przy kancelarii parafialnej

Opiekun

grupy

ks. Proboszcz

Parafialny Zespół Caritasu im. O. Leona Marii Begin przy Parafii św. Wojciecha w Warszawie działa od jesieni 2006 r. Zespół stanowi 10 wolontariuszy. Troską Zespołu objętych jest 1100 parafian w tym 420 rodzin, 210 dzieci i młodzieży do lat 18 i 180 osób samotnych.

Podstawowe formy działania to:

 • wydawanie raz w tygodniu – w poniedziałki – żywności
 • odwiedzanie w domach osób chorych
 • finansowanie obiadów w szkołach dla dzieci znajdujących się w bardzo trudnych warunkach materialnych
 • wraz z Akcją Katolicką przygotowanie paczek świątecznych dla blisko 200 dzieci z ubogich rodzin parafii
 • podjęcie pracy formacyjno – duszpasterskiej z osobami objętymi pomocą Caritasu
 • Msze św, pielgrzymki dni skupienia
 • pełnienie dyżurów przez członków Zespołu Caritas w środy w godz. 15.30 – 17.00 w sali Caritasu przy kancelarii parafialnej
 • zgłaszanie ofert pracy, pomocy, sponsoringu i inne.

Parafialny Zespół Caritas

Godzina

spotkań

Środy 15:30 – 17:00

Miejsce

spotkań

Sala Caritasu przy kancelarii parafialnej

Opiekun

grupy

ks. Proboszcz

Parafialny Zespół Caritasu im. O. Leona Marii Begin przy Parafii św. Wojciecha w Warszawie działa od jesieni 2006 r. Zespół stanowi 10 wolontariuszy. Troską Zespołu objętych jest 1100 parafian w tym 420 rodzin, 210 dzieci i młodzieży do lat 18 i 180 osób samotnych.

Podstawowe formy działania to:

 • wydawanie raz w tygodniu – w poniedziałki – żywności
 • odwiedzanie w domach osób chorych
 • finansowanie obiadów w szkołach dla dzieci znajdujących się w bardzo trudnych warunkach materialnych
 • wraz z Akcją Katolicką przygotowanie paczek świątecznych dla blisko 200 dzieci z ubogich rodzin parafii
 • podjęcie pracy formacyjno – duszpasterskiej z osobami objętymi pomocą Caritasu
 • Msze św, pielgrzymki dni skupienia
 • pełnienie dyżurów przez członków Zespołu Caritas w środy w godz. 15.30 – 17.00 w sali Caritasu przy kancelarii parafialnej
 • zgłaszanie ofert pracy, pomocy, sponsoringu i inne.

Galeria

>> zobacz więcej

Galeria